දේශීය ඉගුරු වගාව සදහා ගුණාත්මක බිජ

Product Details:

Rs. 600.00

දේශීය ඉගුරු වගාව සදහා ගුණාත්මක බිජ

ඉගුරු වගාව අතීතයේ සිටම ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන වැවිලි භෝගයක් ලෙස වඩාත් ප්‍රචලිත වූවකි.
ඉගුරු වගාව සදහා වගා කරුවන් යොමුවීම ඉහල ප්‍රතිශතයක් බව මේ වන විට දක්කන්ට ලැබේ. බිජ සිටුවා මාස 8 -9 වැනි ඉතා කෙටි කාලයකින් ඉගුරු අස්වනු නෙලීමට හැකි වීම මෙයට ප්‍රධාන හේතුවකි.
ඔබටද ඉගුරු වගාවක් ආරම්භ කල හොත් ඉතා කෙටි කාලින වශයෙන් සරු අදායමක් ලබා ගැනීමට පුළුවන.

එසේම ඉගුරු වගාව පොල් වගාව යටතේ කල හැකි ඉතා සාර්ථක අතුරු බෝග වගාවක් බැවින් පොල් ඉඩම් හිමි ඔබට අතුරු බෝග වගාවෙන් ඉතා ඉහල අදායමක් ලබා ගත හැකි බෝගයක් ලෙසද ඉගුරු වගාව හදුන්වා දීමට පුළුවන්.

ඉගුරු ප්‍රබේද වශයෙන් කිහිපයක්ම මේ වන විට වගා කෙරෙන අතර දේශීය ඉගුරු ප්‍රබේදය තරමක් අඩු වශයෙන් වගා කිරීම මේ වන විට සිදුවේ.
එයට එක් ප්‍රධානම හේතුවක් වනුයේ දේශීය ඉගුරු අස්වැන්න අනෙක් ඉගුරු ප්‍රබේදයන් හා සැසදීමේදී තරමක් අඩු මට්ටමක පැවතීමයි.
නමුත් අනෙක් ඉගුරු ප්‍රබේද වලට වඩා දේශීය ඉගුරු වලට වඩා වැඩි වෙළදපොළ මිලක් තිබේ.

කන්න බෝගයක් වන ඉගුරු වගාව ආරම්භ කරනුයේ සහ අස්වනු නෙලනුයේ මෙම ආරම්භ වන දෙසැම්බර් සිට අප්‍රේල් දක්වා කාලසිමාව තුලදීය. ඉතින් ඔබටත් මෙම කන්නයේ දේශීය ඉගුරු වගාවක් ග්‍රීන් ඇග්‍රෝ ෆාම් අපත් සමග ආරම්භ කර ඔබගේ අස්වැන්න සදහා ඉහල මිලක් ලබා ගත හැක.

ගුණාත්මක බවින් ඉහළ දේශීය ඉගුරු බීජ
වගාව සදහා උසස් තත්වයේ කාබනික පොහොර
ඉගුරු වගාව සදහා අවශ්‍ය සියළුම තාක්ෂණික උපදෙස්
අස්වනු නෙලීම දක්වා වගා බිම් අධීක්ෂණ සේවාවන්
වගාවට අවශ්‍ය ජල සම්පාධන පද්ධති නිර්මාණය කිරීම.
ඔබගේ කාබනික දේශීය ඉගුරු වගාවේ අස්වනු සදහා ඉහල මිලක් ලබාදී මිලදී ගැනීම.

ඉතින් ඔබත් නොපමාව එක්වන්න අපත් සමග... කාබනික කෘෂි වගාවෙන් හෙට ලොව ජය ගන්න...

**සැ.යු - වංචනික පුද්ගලයන් විසින් ''ග්‍රීන් ඇග්රෝ ෆාම් මහනුවර'' යන අපගේ වෙළද නාමය යටතේ පාරිභෝගිකයන් නොමග යවන තත්වයන් උද්ගතව ඇති බැවින් සැලකිලිමත් වන්න ....
මහනුවර හැර දිවයිනේ වෙනත් ප්රයදේශයන් හි අපගේ කාර්යාල හෝ නියෝජිතයන් නොමැත. (උදේ 8.30 - සවස 5.00 අතර කාර්යාල වේලාවන්හිදී පමණක් දුරකථන මාර්ගයෙන් සම්බන්ද වන්න.)

* පිවිසෙන්න අපගේ වෙබ් පිටුවට - www.greenagrofarm.lk
*පිවිසෙන්න අපගේ ෆේස් බුක් පිටුවට - Green Agro Farm Kandy Srilanka

😀දිනපතා අපගේ කාබනික ගොවිපළවල සජීවී වීඩියෝ දසුන් එසැනින් නරඹන්න අපගේ YOU TUBE චැනලය SUBSCRIBE 🔔කරන්න...
https://www.youtube.com/channel/UCzxin0ra8kXPIZYlWS0aRCw…

More Ads

Receive The Best Offers

Stay in touch with Classified Ads we'll notify you about best ads