House

Product Details:

Rs. 21,000,000.00

Nattandiya නගරයට 2kmදුරින් ඇති මෙම දෙමහල් නිවස ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත ,වැඩි විස්තර සදහා මෙම අංකයට අමතන්න 0710781513,
සම්පුර්ණ මුදල කොටි 2යි ලක්ශ 10යි සම්පුර්ණ මුදලට ණය ලබා ගැනිමේ හැකියාව
පිට රට සිටින අය ඉන් බොක්ස් එන්න.ස්තුතියි .wedding hall and house

More Ads

Receive The Best Offers

Stay in touch with Classified Ads we'll notify you about best ads