කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අoශ සේවක සේවිකාවන් - බණ්ඩාරවෙල

Product Details:

Rs. 49,000.00

ඇසුරුම් අoශ සේවක සේවිකාවන් වහාම බදවා ගැනේ ජෑම් , තේ කොළ , ප්ලාස්ටික් , බීම , කාඩ්බෝඩ් කර්මාන්තශාලා සදහා
දක්ෂතාවය මත වෙනත් අoශ වෙත යොමු කෙරේ
පැය 08 - 12 සේවා මුර ක්‍රමය
වයස 17 - 55 ( ගැහැණු / පිරිමි )
දිනක වැටුප 1300 - 1800/-
මාසිකව 49000/- දක්වා වැටුප් ගෙවීම්
ආහාර , නවාතැන් , ප්‍රවාහනය සැපයේ.
යහලුවන් , විවාහකයින් එකම ආයතනයකට
සතිපතා / මාස්පතා වැටුප් ගෙවීම්
පැමිණි දිනම රැකියාවට
=========මෙවර A/L පෙනී සිටි අයටත් අයදුම් කල හැක

No.72/2/1, Kurunagala Road, Katugastota

 

Receive The Best Offers

Stay in touch with Classified Ads we'll notify you about best ads